arrow

Knižnica Trnava

#webdesign #webdevelopment #UX/UI

hidden

Kontaktujte nás helloidea@vizion.sk

Viac info

Výzva

Stará webstránka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave rokmi nazbierala množstvo obsahu, ktorý bolo potrebné upratať tak, aby sa v tej záplave návštevníci nestratili. Našou hlavnou úlohou bol moderný redizajn web s uchovaním všetkého pôvodného obsahu.

Našou hlavnou úlohou bol moderný redizajn web s uchovaním všetkého pôvodného obsahu.

Riešenie

Keďže je web Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pod správou zriaďovateľa, ktorým je Trnavský samosprávny kraj a je verejnou inštitúciou, zachovali sme webu seriózny vzhľad.

Pri návrhu dizajnu sme použili tlmené pastelové farby, ktoré budia príjemný dojem. Obsah na webe je farebne rozlíšený pre jednoduchšiu orientáciu užívateľov. Všetok obsah sme prehľadne usporiadali a výrazne sme zredukovali štruktúru webu. Množstvo článkov sme usporiadali do kategórií, články sa dajú filtrovať podľa záujmových skupín, kalendár podujatí na webe našiel svoje uplatnenie a návštevníci knižnice majú teraz dokonalý prehľad o tom, čo sa v knižnici deje. 

kniznica juraja fandlyho dizajn web