arrow

Vizion, s.r.o.

Sídlo: Kukučínova 994/32, 831 03 Bratislava

Pobočka: Štefánikova 35, 917 01 Trnava

Tel. č.: +421 948 465 050

IČO: 45 909 750, DIČ: 2023146752, IČ DPH: SK2023146752

IBAN: SK9102000000002850771855

Kontaktujte nás: helloidea@vizion.sk

Hello

Bratislava

Trnava