arrow

Vizion, s.r.o.

Sídlo: Kukučínova 995/34, 831 02 Bratislava

Pobočka: Kapitulská 6, 917 01 Trnava

Tel. č.: +421 948 465 050

IČO: 45 909 750, DIČ: 2023146752, IČ DPH: SK2023146752, IBAN: SK9102000000002850771855

Kontaktujte nás: helloidea@vizion.sk

Hello