arrow

STU

#webdesign #webdevelopment

hidden

Kontaktujte nás: helloidea@vizion.sk

Viac info

Výzva

Prispieť k záchrane Matky Zeme a navrhnúť portál pre spracovateľov a producentov odpadov rôzneho priemyselného pôvodu. Vytvoriť prehľadné usporiadanie kategórií a možností ako celé spracovanie odpadu zrealizovať.

Nutné rozkategorizovanie katalógu, typu odpadov a podstatných informácií, pokročilé vyhľadávanie pre spracovateľov a producentov.

Riešenie

Všetky informácie sme účelne zlisovali a spracovali do podoby, ktorá do koša určite nepatrí. Projekt je momentálne v stave WORK IN PROGRESS, no my veríme, že jeho potenciál sa čoskoro naplní.

Pre STU sme vyhotovili portál, ktorého účelom je združiť spracovateľov a producentov odpadu takým spôsobom, ktorý šetrí čas aj našu planétu. 

Naše riešenie

CMS

CMS

Katalógový systém

Katalógový systém

Web Design

Web Design

odpady1

Katalógový systém

Prepravcovia, spracovatelia a správcovia zberných miest sa majú možnosť registrovať v oblastných zoznamoch, pod ktoré patria, a pričiniť sa tak o ekologickejšie Slovensko.

Súčasťou katalógu je prepojenie s interaktívnou mapou. 

small