arrow
Všetky články Úspešný e-shop

Proces tvorby webu z dielne Vizion: od briefu až po spustenie

Kontaktujte nás: helloidea@vizion.sk

Viac info

Tvorba webovej stránky či e-shopu predstavuje komplexný proces, ktorý podlieha dobre premyslenému postupu, od počiatočného briefu, až po finálne spustenie webu a jeho odovzdanie klientovi. Vyžaduje si mnoho dôležitých krokov a kooperáciu všetkých našich oddelení. Vďaka nasledujúcemu článku máte možnosť oboznámiť sa s procesom, ktorého súčasťou je každý klient, ktorý sa rozhodne zveriť tvorbu webu do našich rúk.


 

Briefing a plánovanie

Prvým krokom v procese tvorby webu je osobné alebo online stretnutie s klientom na získanie podrobného zadania. V tomto bode je dôležité z našej strany pochopiť ciele projektu a predstavy klienta. Na základe požiadaviek a vyplneného briefu vypracujeme cenovú ponuku s presne rozpísanými fázami a funkcionalitami, ktorými bude budúci web disponovať. Po uzavretí zmluvy vytvárajú naši projektoví manažéri tzv. timeline, ktorá obsahuje harmonogram s časovými rozpätiami jednotlivých prác a jednotlivých úloh pre celý tím.
 

SEO audit (Search Engine Optimization) 

V ideálnom prípade sa pred samotným redizajnom či tvorbou úplne nového webu vykoná audit kľúčových slov, ktorý má zásadný vplyv na budúci úspech celého projektu. SEO audit poskytuje pohľad na súčasný stav optimalizácie pre vyhľadávače a identifikuje oblasti na zlepšenie. Analyzujú sa kľúčové faktory, vrátane kvality obsahu, odkazov, technickej štruktúry stránky a ďalších relevantných parametrov SEO. Tieto faktory idú ruka v ruke s budúcim umiestnením vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšením organických návštev webu. Už na úvodných meetingoch odporúčame klientom SEO audit všetkými desiatimi. 

 

Tvorba stratégie

Od predchádzajúcich fáz sa odvíja fáza výskumu, počas ktorej si analyzujeme možnosti, konkurenčné webové stránky a identifikujeme trendy v dizajne a funkciách pre danú oblasť. Tento prieskum nám pomáha vytvoriť si stratégiu, ktorá zohľadňuje trhové potreby.
 

Grafický návrh / Design

Na mieru tvorený grafický dizajn je kľúčovým prvkom každej webovej stránky. V tejto fáze sa snažíme vytvoriť esteticky príjemný a funkčný dizajn, ktorý bude reprezentovať brand klienta. Štandardne začíname návrhom domovskej stránky – home page a po prezentácii klientom pokračujeme v návrhoch podstránok.
Podľa dohody má klient v cene návrhov niekoľko pripomienkových kôl, v rámci ktorých má možnosť dizajn návrhov komentovať. 
 


 

Development

Po odsúhlasení grafiky sa začína samotný vývoj webovej stránky, ktorý pozostáva z dvoch „vrstiev“. Ako prvé je potrebné nakódovať front-end. To je časť softvérového vývoja viditeľná a prístupná pre koncových používateľov webu – zákazníkov. Správne nakódenie zabezpečí, že webová stránka bude responzívna a funkčná na všetkých zariadeniach a vo všetkých internetových prehliadačoch.
Po dôkladnom otestovaní z našej aj klientovej strany dostáva zelenú vývoj back-endu. V tejto fáze pracujú naši skúsení developeri na programovaní funkcií, integráciách a prepojeniach tak, aby web spĺňal všetky potrebné a dohodnuté technické aspekty. 

 

Testovanie a ladenie

Všetky webové stránky u nás prechádzajú intenzívnym testovaním. Kontrolu podstupuje responzivita webu, UI/UX dizajn, buttony, funkčnosť kontaktných formulárov, prelinkovania odkazov a, samozrejme, kompatibilita s prehliadačmi či rýchlosť načítania podstránok.

Nastáva fáza, v rámci ktorej sa pridáva na webovú stránku obsah – texty, obrázky, videá, ikonky atď. Štandardne má klient v cenovej ponuke od nás plnenie webu v stanovenom časovom rozpätí. Zároveň skontrolujeme implementáciu SEO prvkov, aby bola stránka indexovaná a viditeľná pre internetové vyhľadávače. Must have veci, bez ktorých sa v rámci vývoja projektu nepohneme, je publikovanie verejne dostupných právnych dokumentov ako všeobecné obchodné podmienky či pravidlá ochrany GDPR, aby si “webové sídlo” zachovalo okrem iného transparentnosť, informovanosť či právnu istotu.
 

Spustenie webu

Po úspešnom testovaní, ladení a plnení z našej aj klientovej strany si spoločne odsúhlasíme termín spustenia webu. Nepísaným pravidlom je u nás zákaz spúšťania webov v piatky. Zásadne spúšťame projekty začiatkom týždňa, aby sme v prípade bugov boli klientovi z technickej stránky plne k dispozícii.
Po spustení je stránka sprístupnená verejnosti. Čo sa týka webhostingu, ten je možné riešiť aj priamo pod nami, jeho spravovanie tak máme naplno vo svojej réžii a klient nemá s „ítečkárskymi“ záležitosťami žiadne starosti.


Podpora a údržba

Webová stránka nie je nečinným, statickým projektom, jeho spustením nič nekončí. Dôležitá je pravidelná aktualizácia, monitorovanie a prispôsobovanie novým potrebám a technológiám. S väčšími klientmi máme uzavretú tzv. SLA zmluvu, vďaka ktorej má ich web našu neustálu pozornosť a starostlivosť. Viac o našich službách či SLA zmluve si môžete prečítať tu.


 

Celý proces tvorby webovej stránky si vyžaduje komunikáciu profesionálov, od projektových či account manažérov, cez SEO špecialistov, grafických dizajnérov, až po frontend a backend programátorov. Celý tím sa podieľa na tvorbe a zrealizovaní jasného plánu, ako dosiahnuť stanovené ciele a vytvoriť kvalitný web, ktorý bude efektívnym biznis nástrojom pre klienta. Ruka v ruke s úspešným webom ide aj digitálna post-starostlivosť o návštevnosť webu, a to je možné docieliť formou efektívneho online marketingu.