arrow

Vizion, s.r.o.

Address: Kukučínova 994/32, 831 03 Bratislava

Office: Štefánikova 35, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Phone: +421 948 465 050

IČO: 45 909 750, DIČ: 2023146752, IČ DPH: SK2023146752, IBAN: SK9102000000002850771855

Contact Us: helloidea@vizion.sk

Hello

Bratislava

Trnava