arrow

Viajur

#corporateidentity #webdesign #webdevelopment #eventpromo

hidden

Kontaktujte nás: helloidea@vizion.sk

Viac info

Výzva

Vytvorenie vizuálnej identity a tvorba názvu vinárstva. Novovznikajúce vinárstvo zo Svätého Jura sídliaceho v rekonštruovanom Kaštieli Pálffy nám dalo výzvu, ktorá sa neodmieta. Hlavnou úlohou pre náš tím bolo vizuálne prepojenie moderných elementov so spleťou historických faktov, ktoré sa týkajú významného rodu a samotného kaštieľa.

Súčasťou logo manuálu a dizajn manuálu bolo tiež vytvorenie etikiet nielen pre rôznorodé odrody vín, ale aj pre dvojaký typ edície vína. Výsledkom celej "fermentácie" identity, plnej všakovakých chutí, je plne funkčný dizajn.

Riešenie

Každý dobrý vinár potvrdí, že víno sa nerobí v pivnici, ale na vinici. Rovnako sme sa aj my museli popasovať so starostlivosťou o brainstormingovú úrodu na to, aby sme mohli zožať kvalitné plody našich nápadov a vyplieniť to, čo nám bránilo v progrese.

Vyzretým výsledkom snahy sa tak pod našimi rukami stali naming, brand identita, dizajn etikiet, web dizajn, ktorých súčasťou boli aj propagačné meteriály určené nielen pre online, ale aj offline svet.

Naše riešenie

Naming and Brand Voice

Naming and Brand Voice

Historické prepojenie

Názov a celková komunikácia brandu nadväzuje na historické pozadie značky. Brand Voice má elegantný vznešený charakter.

Logo

Logo

Žiadne klišé

Jemné a elegantné prevedenie loga navrhnuté s dôrazom na čitateľnosť, použiteľnosť a rozoznateľnosť zároveň nadväzuje na historické pozadie.

Corporate Identity

Corporate Identity

Vizuálna identita

Pre značku sme vytvorili dizajn a logo manuál, ktoré slúžia ako nositeľ pravidiel pri používaní jednotlivých prvkov korporátnej identity.

Website

Website

Prezentačný web

Jednoduchý čistý dizajn.

Event

Event

Promo eventu

Online a offline promo eventu s názvom Umenie vo víne, ktoré sa konalo v Hoteli Lomnica pri príležitosti krstu značky ViaJur.

Prints & digital promotions

Prints & digital promotions

Launch promo

Printové a online bannery launch kampane.

viajur branding

Naming & Brand Voice

V prvej úrode nápadov pre názov značky sa vyskytlo viacero kvalitných kandidátov, no do finále mohol dozrieť len jeden.

Názov ViaJur v sebe snúbi viacero významových línií. Latinské slovo via, ktoré v preklade znamená cesta, predstavuje nielen cestu Svätým Jurom, ale aj novú cestu, ktorou sa celý projekt kaštieľa uberá. Zároveň referuje o celej tej dlhej ceste a ťažkej práci, ktorou vinohradník musí prejsť, aby na konci mohol ochutnať plody svojej práce.

Od prvotného zadania nám bolo jasné, že celý storytelling a brand voice musí uchovávať nielen historické, ale aj umelecké hodnoty, ktoré k sebe neoddeliteľne patria. Celý brand voice má nadnesený elegantný charakter.

Logo

Dôležitým hintom pri tvorbe loga a celkového brandu bolo zachovať ideu rodu Pálffy a jeho historickú rolu, ktorá sa na pozadí vinárstva odohráva.

Za svoj najvýznamnejší krok v budovaní identity ViaJur považujeme odklonenie sa od klišé. Tí histórie zdatnejší možno vedia, že rod Pálffy sa od nepamäti spája so symbolom jeleňa a kolesa. Takúto identitu už v súčasnosti používa viacero značiek. Najznámejšou je napr. Bratislavský samosprávny kraj. My sme sa preto rozhodli ísť skôr cestou symboliky. Rod Pálffy po stáročia vysádzal v okolí svojich usadlostí lipové stromy, a tak bola voľba symbolu v logu jasnou voľbou. Logotyp dopĺňa latinské heslo rodu:
Pro rege et patria, čo v preklade znamená "Pre kráľa a krajinu".

viajur typografia

Dizajn etikiet

Dizajn etikiet vína do svojej finálnej podoby dozrieval postupne.

Víno ViaJur môžete ochutnať v dvoch rôznych edíciách. Klasická edícia je prevedená v jednoduchom čistom dizajne, ktorý sme sa rozhodli nezaťažovať zbytočným grafickým smogom. Výsledkom je elegantný a nadčasový vzhľad. O niečo zaujímavejšia je však zberateľská kolekcia, ktorú ocenia najmä milovníci umenia. Ročník 2015/2016 je venovaný významnému maliarovi Janovi Hállovi, ktorého maľby môžete vo fyzickej podobe nájsť na rovnakom mieste, kde svoj predaj začalo aj vinárstvo ViaJur - v tatranskom Hoteli Lomnica. Pre nadšencov sa tak fľaša zberateľskej kolekcie stáva každoročným must have kúskom vinárskej zbierky.

label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label
label

Web

Návrh webu ViaJur spĺňa všetky podstatné prvky UX a UI pravidiel súčasnej doby.

Návrhu dominuje jedodnuchý vzhľad každého elementu, čím sa umocňuje prehľadnosť a vzdušnosť jednotlivých prvkov. Prostredníctvom stručnej navigácie sa tak návštevníci na svojej ceste webom vždy dostanú presne tam, kam majú namierené.

Webová stránka

slide slide slide