Intimi

  • Online kampaň
  • SEO

V jeseni sme vstúpili do intímneho sveta ženy vďaka nášmu novému klientovi INTIMI. Pomohli sme podporiť virtuálny priestor pre ženy, ktoré chcú využívať svoj pravý ženský potenciál a aktívne rozhodovať o svojom vlastnom a najmä naplnenom živote.

V prípade INITMI sme sa zameriavali na online kampaň, najmä na zvýšenie návštevnosti stránky a realizácie konverzie prostredníctvom SEO a PPC reklamy.

Našou úlohou bolo ženy zoznámiť s ich novou "kamarátkou", ktorá má pre nich vždy pochopenie a vie dobre poradiť, nikdy nehodnotí a nesúdi, a hlavne hovorí o veciach otvorene. Aby nebolo pre nich zložité túto "kamarátku" nájsť, pomohli sme INTIMI so SEO optimalizáciou.

Fakturačné údaje

Vizion, s.r.o.

Kapitulská 6
Trnava, 917 01
IČO: 45 909 750
DIČ: 2023146752
IČ DPH: SK2023146752
SEPA: SK9102000000002850771855

Ďakujeme!

Váš mail bol úspešne odoslaný...

Ok